Tuin- en landschapsontwerp

Als ontwerper van (openbare) buitenruimte is geen schaalniveau mij te gek: ik heb ervaring opgedaan met vele projecten in tuinen maar ook pleinen, parken en natuurontwikkeling. Ik denk graag met u mee over de vormgeving van uw buitenruimte. Hierbij passeren naast tuin- en landschapsontwerp verschillende aspecten de revue zoals ecologie, cultuurhistorie en duurzaamheid. Neem een kijkje in mijn portfolio om een indruk te krijgen van mijn werk.

Het vakgebied van tuin- en landschap is mij niet vreemd: als zoon van een hoveniersechtpaar groeide ik op op een hoveniersbedrijf in het landelijk gebied. Van mijn ouders nam ik de passie over voor flora, fauna en het landschap. In 2009 kwam ik bij het Korps Mariniers in militaire dienst en leerde ik het landschap op een hele intense manier kennen. Ik verliet de militaire dienst, om mijn creatieve vaardigheden verder te ontplooien. Daartoe ging ik in 2012 de opleiding Tuin- & Landschapsinrichting volgen aan de hogeschool VanHall-Larenstein in Velp.

“Al jong was ik geneigd het landschap vorm te geven. In mijn jeugd was ik vaak buiten te vinden. Daar struinde ik in de bossen of banjerde door ‘het moeras’, later leerde ik dat het een ‘elzenbroekbosje’ betrof. Eindeloos bouwde ik hutten van oude pallets en schuttingdelen”

Tuinen

De tuin is het verlengstuk van de woonkamer. Beschikbare ruimte wordt optimaal benut door het kundig positioneren van groenstructuren, zichtlijnen en groene buitenkamers.

Landschappen

Grote passie heb ik voor het landschap. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de ontstaansgeschiedenis van het landschap en wil mijn steentje bijdragen aan de…

Visualisaties

Visualisaties kunnen het ontwerp versterken. Zo worden er verschillende visualisatietechnieken toegepast bij het opwerken van een plankaart waardoor deze…

Sinds 2017 ben ik aangesloten bij het collectief Weyde & Dycken. Wij zijn een jong en nog steeds groeiend collectief van tuin- en landschapsontwerpers. Iedere opgave en iedere opdrachtgever is voor ons uniek en daarom zal de samenstelling van het team niet alleen per ontwerp, maar ook per fase verschillen. Onze manier van werken leidt zowel op kleine als op grote schaal tot creatieve, praktische en innovatieve oplossingen en ontwerpen.

Uitgelichte projecten

Ontwerprapport Zutphense Wateren

“De plaatselijke afdelingen van GroenLinks, PvdA en Stadspartij vinden dat de rivieren, sloten en vijvers in Zutphen en Warnsveld groener en …

Almere visualisaties

In het derde studiejaar is de opdracht gegeven een gebied onder Almere gelegen in de Flevopolder te herontwikkelen. Er moet ruimte komen voor o.a. woningbouw, natuur en…

Science Park Arnhem

Van gevel tot gevel is het gebied tussen de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Van Hall Larenstein door ontworpen en geworden tot het definitieve ontwerp …

© Copyright - Ontwerpbureau Luijendijk