Landschappelijke inpassing

We werken aan nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied met een duidelijke visie: de ontwikkeling moet inpasbaar zijn, als een logische vervolgstap in de tijdlijn van het cultuurlandschap. Ook wanneer een ontwikkeling in eerste instantie beleidsmatig niet haalbaar lijkt te zijn, blijken onze ontwerpen zeer overtuigend. In deze processen laten wij ons adviseren door de beste omgevingsrecht adviseurs.

Landschappelijk inpassingplan

Als landschappelijk ontwerpbureau ligt onze focus hoofdzakelijk op ontwikkelingen in het buitengebied. De casussen lopen hierbij uiteen van bijvoorbeeld een agrarische onderneming die het erf in ontwikkeling wil brengen door middel van rood-voor-rood, bedrijfsuitbreiding of nevenactiviteiten wil ontplooien tot bijvoorbeeld ontwikkelingen met betrekking tot toerisme en recreatie. Wat uw plannen in het buitengebied ook zijn, de gemeente zal u vragen een landschappelijk inpassingsplan op te stellen bij indiening van het principeverzoek. Met jaren ervaring in het opstellen van landschappelijke inpassingsplannen door heel Nederland bent u hiervoor bij ons aan het juiste adres.

Heeft u het voornemen uw erf of bedrijfslocatie in ontwikkeling te brengen? Wellicht bent u hierover al in gesprek met uw gemeente of tast u uw kansen af met een omgevingsrecht adviseur. Om uw plannen concreet te maken heeft u behoefte aan een weldoordacht erfinrichtingsplan. De gemeente legt daarbij de nadruk op een landschappelijk inpassingsplan. Dit plan stellen we graag voor u op.

Hoe werkt het?

Allereerst komen we bij u langs. In dit locatiebezoek bespreken we uw wensen en beoordelen we de landschappelijke en maatschappelijke potentie die de locatie en het omringend landschap te bieden heeft. Vervolgens duiken we dieper het landschap in en analyseren we het landschap zorgvuldig op alle factoren die relevant kunnen zijn voor het inpassingsplan. Denk aan de landschapstypologie, cultuurhistorie, geomorfologie, natuurwaarde, maatschappelijke belangen en beleid vanuit de overheid (landschapsontwikkelingsplan, structuurvisie, natuurnetwerk, N2000).

Uit de analyse ontlenen we uitgangspunten die de basis vormen voor het landschappelijk inpassingsplan. De gewenste situatie wordt ingetekend waarin de functionaliteit voor de gebruiker centraal staat (denk aan verkeersafwikkeling, woonbeleving). Er worden gebiedseigen groenstructuren ingepast ten behoeve van een sterke relatie tussen het plangebied en haar omgeving en een betere ruimtelijke kwaliteit. Op basis van onze bevindingen wordt het erfinrichtingsplan opgesteld en worden de inpassingsmaatregelen ingetekend welke we met u bespreken en indien gewenst aanpassen.

In een adviserend rapport wordt het landschappelijk inpassingsplan onderbouwd in woord en beeld. Hieruit wordt duidelijk dat er met de beoogde ontwikkeling meerwaarde ontstaat voor de ruimtelijke (en wanneer van toepassing maatschappelijke) kwaliteit in de omgeving. In het proces worden de stukken met u nauw overlegd teneinde tot een totaalplan te komen waarin uw belangen en de landschappelijke kansen samenkomen en waarmee het traject kan worden vervolgd.

Maak een afspraak voor een landschapsontwikkelingsplan

Wilt u weten of uw ontwikkeling in het beleid past? Wilt u sparren over de mogelijkheden of ondersteuning bij de indiening van een principeverzoek? Wij komen graag vrijblijvend langs om de mogelijkheden te onderzoeken.

Portfolio

Enthousiast geworden van ons werk?
Neem contact met ons op!

 Wij helpen u graag bij het opstellen van een ontwerp. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Stuur mij een email