Project omschrijving

Ontwerp gewonnen aanbesteding Bemmel

Samenzijn en groenbeleving staan in de gezamenlijke tuin centraal.

Met de herinrichting van de Moluksebuurt wordt beoogd de groene en maatschappelijke kwaliteit van de buurt te verbeteren. Daartoe is in het inrichtingsplan het straatprofiel van de Pastoor Grimmeltstraat verbreed en voorzien van een elftal laanbomen en is er tussen deze en de Dominee Israëlstraat een ruime gezamenlijke tuin gerealiseerd.

Samenzijn en groenbeleving staan in de gezamenlijke tuin centraal. Het samenzijn komt terug met een dynamische en informele padenstructuur waarlangs op verschillende plekken zitgelegenheden zijn gerealiseerd. Voor de kinderen zijn er verschillende speelaanleidingen; een natuurlijk klim- en klauterpaadje door de wadi met kruidenrijk grasland; spelen met de waterpomp vanwaar het water wegvloeit naar de wadi, een grasveld met heuveltje en plek om te voetballen.

Westelijk in de tuin is een bijgebouw met bergingen en ook een gezamenlijke berging, voor bijvoorbeeld tuingereedschap en een buurtbarbeque. De berging is voorzien van een brede overstek waaronder een plek is voor ontmoeting (de buurtbarbeque en andere gelegenheden van samenzijn). De buurtgenoten kunnen zelf voor een groot deel zorg dragen voor het onderhoud van de tuin en samen tuinieren. Naast de gezamenlijke berging is een composteervak voorzien voor het tuinafval, bij de waterpomp kunnen gieters worden gevuld voor het watergeven van de zelf naar behoefte in te richten moestuinbakken.

Centraal in de tuin is de vlaggenmast gesitueerd waarmee de buurt waardevolle momenten kan herdenken.

De dynamische padenstructuur is een belangrijke structuurdrager in de tuin en zorgt voor samenhang in de verschillende zones. De paden worden uitgevoerd met een halfverharding, zoals ‘Achterhoeks padvast’. Door de hele tuin heen zijn er vlakken ingericht met gazon, zodat de tuin ruimtelijk en overzichtelijk aanvoelt. Ruimtelijk ontstaan er verschillende zones met de plantvakken met lage tot halfhoge beplanting. De beplanting bestaat uit een mix van sterke, overwegend inheemse, heesters en bloeiende vaste planten. Zo ontstaat er jaarrond een aantrekkelijk beeld en wordt bovendien de biodiversiteit in de omgeving aanzienlijk versterkt. Verspreid door de binnentuin worden acht bomen aangeplant bestaande uit drie tot vijf verschillende soorten. Centraal in de tuin is plek voor een wat grotere, beeldbepalende erfboom.

Projectnaam
Aanbesteding Bemmel

Opdrachtgever
Nikkels

Datum
2023

Terug naar portfolio