Kansen in de stedelijke buitenruimte

Het landschap is overal om ons heen, in het buitengebied maar ook in stedelijk gebied.

Ook het ontwerp van openbare ruimte in stedelijk gebied is landschapsontwerp. Maar wel een andere tak van sport; door de (multi)functionaliteit die de openbare ruimte vereist is het ontwerp een complexe opgave waarbij op creatieve wijze de ruimte moet worden gezocht. Een goed ontwerp zal de beleefwaarde van de gehele omgeving vergroten waardoor het een aantrekkingskracht zal uitoefenen op de willekeurige passant. Dan ontstaat er iets heel moois: de ruimte is een ontmoetingsplek geworden. Dit is dan ook de missie in de (openbare) buitenruimte. Daar men vroeger een praatje maakte met de buurt en de ouderen gezellig op een bankje zaten zien we tegenwoordig steeds meer een gehaast beeld in deze ruimte.

Dirk Luijendijk Warnsveld

Naast het veraangenamen van de leefomgeving in stedelijk gebied worden kansen in de buitenruimte aangegrepen om biodiversiteit te vergroten en de buitenruimte weerbaarder te maken tegen het veranderend klimaat. Een klimaatadaptief beplantingsplan versterkt de positie van stedelijke ecologie. Opgaande groenstructuren leveren een hittestressreductie. Hemelwater wordt afgekoppeld en zal in de buitenruimte worden geborgen.

Overzicht toepassingen

Dirk Luijendijk Warnsveld
Bedrijventerreinen

Het bedrijventerrein is hoofdzakelijk functioneel ingericht. Daarnaast is het terrein het visitekaartje van uw bedrijf; hier toont u uw visie en ambitie en worden functies toegevoegd om het welzijn van uw werknemers te bevorderen.

Dirk Luijendijk Warnsveld
Semi-openbare buitenruimte

Instellingen en appartementen zijn vaak voorzien van een buitenruimte die deels of onder gezette tijden openbaar toegankelijk is. De opgave hier ligt in een eigen plek voor gebruikers en bewoners, duidelijke verkeersstromen en ruimtelijke samenhang met de omgeving.

Openbare buitenruimte

De uitdaging in de openbare ruimte zit in het creƫren van rustpunten tussen alle chaos en haast van wegen en verkeer. Daarnaast biedt het publiek domein ook ruimte voor waterberging, hittestressreductie en biodiversiteit.

Portfolio

Zullen we samenwerken?

Bel mij (06 237 67 816) of mail mij voor het maken van een vrijblijvende kennismaking.
Stuur mij een email