Stedebouw

De stedelijke buitenruimte bevat veel verschillende functies waardoor de ontwerpopgaves complex en uitdagend zijn. Stedebouwkundige ontwerpen pakken wij aan als landschappers, de groene omgeving staat centraal.

“Een logische vervolgstap in de tijdlijn van het cultuurlandschap”

Als we aan de slag gaan met een stedelijke ontwikkeling, houden we rekening met het beoogde programma van de initiatiefnemer en het geldend ruimtelijk beleid. Maar het landschap, natuurbeleving en biodiversiteit vormt voor ons de basis voor iédere leefomgeving.

Een grondige gebiedsanalyse gaat dan ook standaard vooraf aan de eerste schetsen. Wanneer het stedebouwkundig ontwerp zich als ‘logische vervolgstap in de tijdlijn van het (cultuur)landschap’ verhoud tot alle lagen in haar omgeving, dan krijgt het plan een eigen (en de juiste) identiteit.  Zo zorgen we ervoor dat een stedebouwkundig ontwerp past bij zowel de gebruiker als bij de omgeving en ontwerpen we een duurzame stedelijke buitenruimte die tijdloos is.

Tijdloze stedebouw

Met onze kennis van landschap en stedebouw denken we mee op een breed vlak als het gaat om ontwerpopgaves. We streven naar stedelijke context waarbij massa en ruimte met elkaar in verhouding staan en geloven in de 3-30-300-regel.

Hiermee ontstaan ruimtes waarin écht geleefd kan worden en waar kansen ontstaan voor het vergroten van de stedelijke biodiversiteit, weerbaar tegen een veranderend klimaat.

Als landschappelijk ontwerpbureau kunnen we daarin meedenken, van strategische stadsvisie tot detailleringen zoals een klimaatadaptief beplantingsplan voor straat, park en plein.

Overzicht toepassingen

stedebouw Luijendijk
Stedebouwkundig ontwerp

Projectontwikkelaars zijn zich bewust van het belang van een groene leefomgeving en weten ons steeds vaker te vinden. Als landschapsontwerpers werken wij graag mee aan stedebouwkundige projecten. Onze visie: meer beleefbaar en vanuit het landschap bedacht groen. De auto naar de achtergrond.

Park en plein

De uitdaging in de openbare ruimte zit in het creëren van rustpunten tussen alle hectiek van wegen en verkeer. Naast een aangename plek om te verpozen werken we hier aan zichtbare cultuurhistorie, tourisme, biodiversiteit en een klimaatadaptieve leefomgeving.

Bedrijventerreinen

De buitenruimte van een bedrijventerrein is vaak functioneel ingericht. Hier ligt de opgave om het bedrijventerrein groen en natuurinclusief op te zetten. Géén schaamgroen, maar groen dat bijdraagd aan een fijne werkplek, biodiversiteit bevorderd en hittestress en wateroverlast voorkomt.

Semi-openbare buitenruimte

Instellingen, appartementen en gemeenschapswijken zijn vaak voorzien van een buitenruimte die deels of onder gezette tijden openbaar toegankelijk is. De opgave hier ligt in een eigen plek voor gebruikers en bewoners, duidelijke verkeersstromen en ruimtelijke samenhang met de omgeving.

Groene schoolpleinen

Bestaande schoolpleinen bij kinderdagverblijven, basisscholen maar ook middelbare scholen ondergaan een ware metamorfose door verharding te vervangen voor groen. Maar ook nieuwe schoolpleinen richten we in met buitenleslokalen, natuurlijk spelen en seizoensbeleving.

Portfolio

Enthousiast geworden van ons werk?
Neem contact met ons op!

 Wij helpen u graag bij het opstellen van een ontwerp. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Stuur mij een email