Ontwerp van de stedelijke buitenruimte

Het ontwerpen van een mooie stedelijke buitenruimte is een vak apart, er zijn namelijk veel factoren waar rekening mee gehouden moet worden. Een goed stedenbouwkundig plan is dan erg belangrijk. Wij van Ontwerpbureau Luijendijk kunnen u daarbij helpen en gaan graag met u aan de slag. Zo maken we niet zomaar een plan, maar maken we een waar stedenbouwkundig masterplan.

‘Het landschap is overal om ons heen; in het buitengebied maar ook in het stedelijk gebied’

Als wij aan de slag gaan met het maken van een stedenbouwkundig plan, houden we niet alleen rekening met de wensen en regels, maar ook met de omgeving en de natuur. Zo zorgen we ervoor dat de stedelijke buitenruimte past bij zowel het publiek als de omgeving. Daarbij ontwerpen we zo een duurzame stedelijke buitenruimte die lange jaren mee kan.

Wat is een stedenbouwkundig plan?

Ook het ontwerp van openbare buitenruimte in stedelijk gebied is een landschapsontwerp. Maar wel een andere tak van sport; door de (multi)functionaliteit die de openbare ruimte vereist, is het ontwerp een complexe opgave waarbij op creatieve wijze de ruimte moet worden gezocht. Een goed ontwerp zal de belevingswaarde van de gehele omgeving vergroten waardoor het een aantrekkingskracht zal uitoefenen op de willekeurige passant. Dan ontstaat er iets heel moois: de ruimte is een ontmoetingsplek geworden. Dit is dan ook de missie in de (openbare) buitenruimte. Daar men vroeger een praatje maakte met de buurtbewoners, en de ouderen gezellig op een bankje zaten, zien we tegenwoordig steeds meer een gehaast beeld in deze ruimte.

Naast het veraangenamen van de leefomgeving in stedelijk gebied, worden kansen in de buitenruimte aangegrepen om biodiversiteit te vergroten en de buitenruimte weerbaarder te maken tegen het veranderend klimaat. Een klimaatadaptief beplantingsplan versterkt de positie van stedelijke ecologie. Opgaande groenstructuren leveren een hittestress-reductie. Hemelwater wordt afgekoppeld en zal in de buitenruimte worden geborgen.

Overzicht toepassingen

Dirk Luijendijk Warnsveld
Bedrijventerreinen

Het bedrijventerrein is hoofdzakelijk functioneel ingericht. Daarnaast is het terrein het visitekaartje van uw bedrijf; hier toont u uw visie en ambitie en worden functies toegevoegd om het welzijn van uw werknemers te bevorderen.

Dirk Luijendijk Warnsveld
Semi-openbare buitenruimte

Instellingen en appartementen zijn vaak voorzien van een buitenruimte die deels of onder gezette tijden openbaar toegankelijk is. De opgave hier ligt in een eigen plek voor gebruikers en bewoners, duidelijke verkeersstromen en ruimtelijke samenhang met de omgeving.

Openbare buitenruimte

De uitdaging in de openbare ruimte zit in het creëren van rustpunten tussen alle chaos en haast van wegen en verkeer. Daarnaast biedt het publiek domein ook ruimte voor waterberging, hittestress-reductie en biodiversiteit.

Portfolio

Enthousiast geworden van ons werk?
Neem contact met ons op!

 Wij helpen u graag bij het opstellen van een ontwerp. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Stuur mij een email