Landschaps- en tuinarchitectuur: Uit passie voor ons landschap

Ontwerpbureau Luijendijk heeft een uitgebreide kennis van het landschap en tuin- en landschapsarchitectuur. Het kennen van de ontstaansgeschiedenis van ons landschap is van essentieel belang wanneer een project in het landelijk gebied wordt aangevlogen.

Tuin- en landschapsinrichting voor het landelijk gebied

In een steeds kleiner wordende wereld vraagt de mens steeds meer ruimte binnen ons landschap. Dit begon al bij de eerste boeren die zich duizenden jaren geleden op een vaste plaats gingen vestigen. De ontwikkeling van de mensheid sindsdien bracht ons het cultuurlandschap waarin wij nu leven. Met al haar historische karakteristieken en kwaliteiten. Biodiversiteit heeft daar met periodes veel baat bij gehad, tegenwoordig staat deze steeds meer onder druk. Maar de ontwikkelingen staan niet stil en vragen om een zorgvuldige inpassing…

We werken aan nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied met een duidelijke visie: de ontwikkeling moet inpasbaar zijn, als een logische vervolgstap in de tijdlijn van het cultuurlandschap. Ook wanneer een ontwikkeling in eerste instantie beleidsmatig niet haalbaar lijkt te zijn blijken onze ontwerpen zeer overtuigend. In deze processen laten wij ons adviseren door de beste omgevingsrechtadviseurs.

Overzicht toepassingen

Dirk Luijendijk Warnsveld
Landschapsanalyse en -visie

Na het locatiebezoek worden diverse kaarten bestudeerd. De informatie die hieruit volgt levert uitgangspunten op voor het vervolg, zoals de gebiedsvisie of landschapsinrichting.

Jaap Luijendijk Warnsveld
Natuurontwikkeling

Kennis van het verleden geeft handvatten voor natuurontwikkeling. Oude structuren en biotopen worden hersteld waarbij aansluiting wordt gezocht bij de doelen en kansen in het nationaal natuurnetwerk (NNN).

Landschappelijke inpassing

Ontwikkelingen in het buitengebied vragen om een plan om de ruimtelijke impact te beperken en de kwaliteit van het landschap te versterken. Het inpassingsplan helpt u verder.

Dirk Luijendijk Warnsveld
Erfontwerpen

Het is waardevol dat uw erf als karakteristiek erf herkenbaar blijft wanneer u uw erf in ontwikkeling brengt. Het erfontwerp helpt u verder en kan als principeverzoek worden ingediend.

Ontwerpbureau Dirk Luijendijk
Energielandschappen

Energielandschappen zijn al eeuwen oud. Opnieuw wordt een beroep gedaan op ons landschap. En dat is prima, mits deze ontwikkelingen passen binnen historie, ecologie en ruimtelijke beleving.

Portfolio

Interesse in een ontwerp voor uw stadstuin? Neem contact met ons op

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag bij het realiseren van uw droomtuin!
Stuur mij een email