Project omschrijving

Ontwerp recreatiepark

Ruim recreatiepark met gebiedseigen groenstructuren.

In april 2021 werden we door een ontwikkelaar benaderd om vorm te geven aan een aantal recreatiewoningen op een ruim agrarisch perceel. In het ontwerp zijn de recreatiewoningen onregelmatig verdeeld over het perceel. Verdwenen houtsingels langs de kanten van de kavel worden met het plan hersteld en aangeplant met inheems bosplantsoen, passend bij de potentiële natuurlijke vegetatie (PNV) of bosgemeenschap.  Binnen het plangebied zijn erfafscheidingen gecreëerd met landelijke struweelhagen, extra houtsingels en bomen. De ontsluiting wordt uitgevoerd met een natuurlijke halfverharding.

Met deze maatregelen is het recreatiepark landschappelijk ingepast. Er worden 11 vakantiewoningen gerealiseerd, maar ook honderden vierkante meters inheemse ruigte waarme lokaal de biodiversiteit een flinke impuls krijgt en de ruimtelijke kwaliteit wordt verhoogd.

Projectnaam
Recreatiepark Salland

Opdrachtgever
Ontwikkelaar

Datum
april 2021

Terug naar portfolio