Project omschrijving

Landschappelijke inpassing Salland

Schuurwoning in het kampenlandschap.

Aan de hand van de uitgangspunten die uit de gebiedsanalyse ontstaan is het landschappelijk inpassingsplan opgesteld. In concept wordt vorm gegeven aan een compact erfensemble met een duidelijk onderscheid tussen voor- en achtererf. Op het achtererf vindt de ontwikkeling van de schuurwoning met bijgebouwen plaats en worden deze ingepast met traditionele erfgrensbeplantingen.

Door het erfensemble compact te houden met een herkenbaar voor- en achtererf en deze met bijpassende groenstructuren in te passen worden de kenmerken van het landschap versterkt. Naast deze maatregelen worden buiten het erf een aantal bomen aangeplant waarmee bestaande en verdwenen gebiedsstructuren beleefbaar worden en worden versterkt. Langs de ontsluitingsweg wordt ten noorden van het erf een laanboom aangeplant. Ten westen van het erf wordt een bomenrij van een drietal eiken aangeplant. Hiermee wordt de verdwenen structuur van de oude landweg weer zichtbaar gemaakt. De structuur draagt bij aan het kleinschalige landschapsbeeld en markeert daarbij ook de rand van de eenmanses.

Projectnaam
Landschappelijke inpassing Salland

Opdrachtgever
Particulier

Datum
2023

Terug naar portfolio