Project omschrijving

Landschappelijk inpassingsplan Achterhoek

Functieverandering op boerenerf.

Wanneer een agrarisch erf van functie veranderd wordt vaak door de gemeente gevraagd een landschappelijk inpassingsplan op te stellen. Dit plan stelden we op voor een ontwikkeling in de Achterhoek waar de agrarische activiteiten in gebruik plaats maakten voor een dubbele woonbestemming.

Projectnaam
Landschappelijk inpassingsplan

Opdrachtgever
Particulier

Datum
2021

Terug naar portfolio