Project omschrijving

Landschappelijk inpassingsplan

Uitbreiding bedrijfsactiviteiten melkveehouderij.

Een melkveehouder in een Noord Hollandse droogmakerij wil zijn bedrijfactiviteiten uitbreiden en wil daartoe het erf verruimen. Hierin worden de bestaande nevenactiviteiten in de vorm van bed en breakfast uitgebreid en wordt er een kleinschalige camping aan toegevoegd.

Wij stelden voor de beoogde situatie een landschappelijk inpassingsplan op met daarin veel aandacht voor een functionele en veilige erfinrichting. Ter ondersteuning van het plan hebben we een rapport opgesteld waarin de ontwikkeling is onderbouwd vanuit ruimtelijk beleid en landschap.

Projectnaam
Inpassingsplan droogmakerij Noord Holland

Opdrachtgever
Melkveehouder

Datum
December 2021

Terug naar portfolio