Project omschrijving

Landschappelijke inpassing

Landschappelijk inpassingsplan Borger

Erfontwikkeling.

De opstallen op het voormalig agrarische erf in Drenthe zijn sterk gedateerd. Aangezien de agrarische activiteiten op het erf zijn beĆ«indigd wordt er gezocht naar een alternatieve invulling van het erf. In het landschappelijk inpassingsplan wordt geschetst en onderbouwd hoe deze erftransitie vorm krijgt met de sloop van opstallen en realisatie van nieuwbouwwoningen. Door de ontwikkeling van woningen wordt de sloop van de gedateerde schuren mogelijk gemaakt, krijgt het landschap een ‘opknapbeurt’ en worden groenstructuren op en rond het erf uitgebreid om de positie van biodiversiteit te versterken.

Projectnaam
Erfontwikkeling Borger

Opdrachtgever
Particulier

Datum
januari 2020

boomgaardschurrwoning erfontwikkeling erf
Terug naar portfolio