Project omschrijving

zonneveld Dirk Luijendijk

Landschappelijke inpassing zonneparken

Met realisatie van een zonnepark kan meer ruimte ontstaan voor biodiversiteit.

Vaak gehoorde stelling: Zonneparken doen afbreuk aan ons cultuurlandschap en zijn een ramp voor flora en fauna.
Met deze stelling is ontwerpbureau Luijendijk het niet altijd eens. Wanneer de juiste keuzes worden gemaakt is het tegendeel waar; zonneparken helpen ons het cultuurlandschap te versterken en kunnen de biodiversiteit juist vergroten! Bij de landschappelijke inpassing kunnen door ruilverkaveling verdwenen groenstructuren als hagen, singels en houtwallen weer worden hersteld om het zicht op de zonnepanelen te remmen. Zo wordt het landschapstype weer versterkt en ontstaat meer ruimte voor biodiversiteit met de robuuste groenstructuren als nest- foerageer- en trekgelegenheden. Bovendien worden zonneparken vaak op agrarische gronden, braakliggende gronden of voormalige sportvelden gerealiseerd. Deze percelen zijn ecologisch zeer monotoon. Met realisatie van een zonnepark kan ruimte ontstaan voor inheemse grasruigte, wat zeer waardevol is voor insecten, vogels, kleine zoogdieren en amfibieƫn. Ontwerpbureau Luijendijk verzorgt graag de landschappelijke inpassing van uw project!
Lees mijn column hierover in de solar magazine.

Projectnaam
Visualisatie ingepast zonnepark

Opdrachtgever
Fictief

Datum
januari 2019

zonneveld Dirk Luijendijk
Terug naar portfolio