Project omschrijving

Dirk Luijendijk Warnsveld

Ontwerp stedelijke buitenruimte

Iconisch voor de wederopbouw uit de jaren 50.

De vier wooneenheden in Apeldoorn zijn toe aan een renovatie. Deze wooneenheden bestaan uit karakteristieke portiekflats en zijn iconisch voor de wederopbouw in de jaren 50. Naast renovatie van deze wooneenheden wordt gevraagd de buitenruimte een opknapbeurt te geven. Het is wenselijk deze geënt op de oude inrichting te renoveren. Het hoeft echter geen kopie van de oorspronkelijke situatie te worden. De buitenruimte moet afgestemd worden op de huidige wensen. Veiligheid en duurzaamheid spelen hierbij een grote rol.

Het inrichtingsplan is tot stand gekomen aan de hand in het ontwerprapport genoemde uitgangspunten. Daarnaast is er op gelet zoveel mogelijk van de huidige situatie in stand te houden zodat realisatie op een duurzame wijze kan plaatsvinden. Ook de bestaande zonering is gehanteerd in het inrichtingsplan. De voorzijde kent een formele sfeer en de achterzijde een informele sfeer.
De voorzijde wordt meer eigentijds ingevuld. Beukenhagen en laurierblokken zorgen voor ritme. Verder wordt er een lage bodembedekker toegepast (Waldsteinia) zodat de nieuwe stoepjes voor de (niet meer toegankelijke) deuren zichtbaar zijn. Verder wordt hier, naast enkele lage heesters, nieuwe sierbeplanting toegepast zoals bolgewassen, Duizendknoop (Persicaria) en siergrassen (Miscanthus en Pennisetum).
De achterzijde zal in jaren 50 stijl worden gerenoveerd. De cirkelvormige elementen krijgen een nieuwe functie als verhoogd terras. Hier wordt verlichting geplaatst in de stijl van de buitenlampen welke aan de voorgevels zijn gesitueerd. De terassen krijgen ‘rugdekking’ in de vorm van beukenhagen. Beukenhagen worden in de voorzijde ook toegepast en zorgen hiermee voor een samenhangend geheel. Er wordt in de noordelijke hoek een cirkel toegevoegd om meer eenheid in de ruimte te creëren. Vanzelfsprekend zijn de wandelpaden nu aaneengesloten. De verharding bestaat uit gebakken klinkers, karakteristiek voor de jaren 50. De bestaande heesters worden aangevuld met hulst en kornoelje waarmee een duidelijk ritme zichtbaar wordt. In de onderlaag wordt hier smeerwortel (Symphytum) en stinzenbeplanting ingepland. Problematige bomen zijn verwijderd waarvoor een nieuwe boom is toegevoegd.

Projectnaam
Appartement Apeldoorn

Opdrachtgever
Bouwbedrijf

Datum
februari 2017

Dirk Luijendijk Warnsveld
Terug naar portfolio