Visualisatie zonnepanelenlandschap

Projectnaam: Zonnepanelenlandschap
Opdrachtgever: Eelerwoude
Datum: Stageperiode

Stageproduct namens adviesbureau Eelerwoude
Er rijst een steeds grotere vraag naar duurzame energiebronnen. Zonnepanelen zullen steeds meer in het landschap zichtbaar worden. De vraag is hoe deze het best kunnen worden ingepast. Deze visualisaties laten zien dat zonnepanelen goed passen in de verkavelingsstructuur van een jong ontginningslandschap.