Vormgeving blauwboek

Zutphense wateren

Projectnaam: Blauwboek
Opdrachtgever: Groengroep Zutphen
Datum: December 2016 – April 2017

Dit Blauwboek is een initiatief van de in de groengroep Zutphen samenwerkende raadsfracties van GroenLinks, Partij van de Arbeid en Stadspartij in de gemeente Zutphen over thema’s rond natuur, milieu en energie. Ik heb na enthousiaste reactie op het ontwerprapport ‘Zutphense Wateren’ in de grafische vormgeving op mij mogen nemen. Het blauwboek is in mei 2017 ter ondersteuning van een motie ingediend – en aangenomen.