Science Park Arnhem, afstudeeropgave

Projectnaam: Science Park Arnhem
Opdrachtgever: Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum: Afstudeerjaar

The road to science
Van gevel tot gevel is het gebied tussen de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Van Hall Larenstein door ontworpen en geworden tot het definitieve ontwerp welke hiernaast is afgebeeld.
Het ontwerp is een realistische vertaling van de uitkomsten uit het modelonderzoek. Hierbij zijn alle wensen van de gemeente Arnhem aan bod gekomen en zijn complexe vraagstukken zoals de nieuwe stationsregio opgelost. Het plan kent een aantal ingrijpende aanpassingen, zoals nieuwbouw en aanleg van tunnels en bruggen. Echter deze aanpassingen zijn cruciaal om de belangen van de gemeente Arnhem optimaal te kunnen behartigen. Op de volgende pagina’s zullen deze samen met minder ingrijpende aanpassingen laag per laag worden beschreven en beargumenteerd.

De hooilanden
De uitwerking van de hooilandjes geeft één van de natuurlijke zones in het SPA sfeervol weer. Het gebied wordt vernat door het herpositioneren en verhogen van stuwen in het gebied. Door de plaatselijke stijging van het waterniveau wordt het reliëf en de aflooprichting goed duidelijk. Ook wordt hierdoor de historische verkaveling deels weer zichtbaar. Deze rationele verkaveling wordt versterkt door de aanleg van een vlonderpad. Over dit vlonderpad kan men het terrein in trekken zonder natte voeten. Verplaatsing tussen het sportgebouw en het A12 schoolgebouw is over deze paden mogelijk en een van de flexibele studieunits is via het vlonderpad toegankelijk.
Vanuit de studieunit kan het natuurgebied optimaal ervaren worden door de transparante, glazen bewanding. Het is gelegen in het water langs een elzensingel en de wisselende waterstanden kunnen worden geconstateerd.

Ecologie
De hooilanden vormen een zeer waardevolle habitat voor bijzondere flora en fauna. Rechts een prent waar een greep uit de mogelijke soorten staat afgebeeld. De ringslang komt al voor in sprengsystemen onder andere in Rosendaal. Eventueel uitgezet kan hij ook hier gaan leven. Hij voedt zich met kleine zoogdieren en amfibieën, welke goed voorradig zullen zijn in het gebied. Gunstig voor de ringslang zou het aanwezig zijn van zogenaamde broeihopen. Broeiende maaisel hopen zijn een perfect nest voor de slang waar de eieren op temperatuur blijven. Een bijzonder exemplaar is de waterspitsmuis welke zich voedt met waterinsecten en slakken.
Op het gebied van flora zijn enkele doelsoorten de gevlekte rietorchis, welke zich vrij gemakkelijk moet kunnen vestigen en Goudveil. Goudveil is een extreem gevoelige plant welke zich alleen vestigt in mineraalrijk, schoon water. Kwelzones zijn het meest geschikt voor dit plantje en het is dan ook een goede kwelindicator.
De breed opgezette tunnel onder de A12 door biedt ruimte voor een ecopassage. Langs deze passage kunnen de verschillende dieren verplaatsen tussen de waterrijke gebieden aan weerszijde van de snelweg, waarop ze hun weg verder kunnen vervolgen door het groen, waterrijke Science Park Arnhem.