Renovatie stedelijke jaren 50 tuin

Projectnaam: Renovatie gemeenschappelijke tuin appartementencomplex
Opdrachtgever: Luijendijk Hoveniers
Datum: januari 2017

Visie
De buitenruimte van de portiekflats worden momenteel weinig gebruikt door de bewoners in tegenstelling tot vroegere tijden. De buitenruimte moet de bewoner aan de achterzijde weer gaan uitnodigen de tuin te betreden en te gebruiken. Zij zullen elkaar hier ontmoeten en beter leren kennen. De voorzijde moet worden opgeknapt zodat het aangezicht op de portiekflats in zijn geheel meer allure oplevert. Na de renovatie is de buitenruimte veiliger. Het historisch beeld blijft behouden en wordt waar mogelijk hersteld. De entreezone leent zich voor een meer eigentijds beplantingsbeeld maar behoudt daarbij de formele vormgeving. De nieuwe inrichting zal het dienblad zijn waarop de hernieuwde portiekflats op worden gepresenteerd. De twee eenheden vullen elkaar aan en versterken elkaar. Het ritme en de symmetrie van de begeveling spiegelt af op het beplantingsplan.
De bewoners zijn weer trots op hun woonomgeving.

Inrichtingsplan
Het inrichtingsplan is tot stand gekomen aan de hand van de eerder benoemde uitgangspunten. Daarnaast is er op gelet zoveel mogelijk van de huidige situatie in stand te houden zodat realisatie op een duurzame wijze kan plaatsvinden. Ook de bestaande zonering is gehanteerd in het inrichtingsplan. De voorzijde kent een formele sfeer en de achterzijde een informele sfeer.
De voorzijde wordt meer eigentijds ingevuld. Beukenhagen en laurierblokken zorgen voor ritme. Verder wordt er een lage bodembedekker toegepast (Waldsteinia) zodat de nieuwe stoepjes voor de (niet meer toegankelijke) deuren zichtbaar zijn. Verder wordt hier, naast enkele lage heesters, nieuwe sierbeplanting toegepast zoals bolgewassen, Duizendknoop (Persicaria) en siergrassen (Miscanthus en Pennisetum).
De achterzijde zal in jaren 50 stijl worden gerenoveerd. De cirkelvormige elementen krijgen een nieuwe functie als verhoogd terras. Hier wordt verlichting geplaatst in de stijl van de buitenlampen welke aan de voorgevels zijn gesitueerd. De terassen krijgen ‘rugdekking’ in de vorm van beukenhagen. Beukenhagen worden in de voorzijde ook toegepast en zorgen hiermee voor een samenhangend geheel. Er wordt in de noordelijke hoek een cirkel toegevoegd om meer eenheid in de ruimte te creëren. Vanzelfsprekend zijn de wandelpaden nu aaneengesloten. De verharding bestaat uit gebakken klinkers, karakteristiek voor de jaren 50. De bestaande heesters worden aangevuld met hulst en kornoelje waarmee een duidelijk ritme zichtbaar wordt. In de onderlaag wordt hier smeerwortel (Symphytum) en stinzenbeplanting ingepland. Problematige bomen zijn verwijderd waarvoor een nieuwe boom is toegevoegd.