Plankaart recreatiepark

Projectnaam: Recreatiepark
Opdrachtgever: Eelerwoude
Datum: Stageperiode

Recreatiepark
Plankaart voor een recreatiepark. Ontwerpkeuzes zijn genomen door terug te grijpen op de historische verkaveling van het gebied. Hierbij is gekozen voor inheemse beplantingen op natte zand / veengronden. Daarnaast speelt de herkenbaarheid van verschillende locaties op het park een rol. Iedere wooncluster heeft haar eigen sfeer gekregen.

De afbeelding is niet tot in detail uitgewerkt en kon daardoor snel vervaardigd worden. Wel ademt de afbeelding de sfeer van het nieuwe park.