Ontwerprapport Zutphense Wateren

Vispoortgracht, Zutphen

Projectnaam: Zutphense Wateren
Opdrachtgever: Blauwboek initiatief, plaatselijke politieke partijen PvdA, GroenLinks en Stadspartij
Datum: Augustus 2016

“De plaatselijke afdelingen van GroenLinks, PvdA en Stadspartij vinden dat de rivieren, sloten en vijvers in Zutphen en Warnsveld groener en fraaier kunnen zijn.” Zo berichtte deze partijen in de plaatselijke media waarbij het publiek, bedrijven en organisaties werd gevraagd suggesties aan te dragen. De suggesties worden gebundeld in een Blauwboek welke wordt aangeboden aan het Waterschap, Rijkswaterstaat en de gemeente Zutphen.

Als zelfstandig landschapsontwerper, afgestudeerd aan de hogeschool Van Hall Larenstein te Velp, meen ik hier een mooie bijdrage aan te kunnen leveren. Zonder meer geprikkeld door de stellingname van de initiatiefnemende partijen waar ik mij bij kan aansluiten. Hoewel ik meen dat er al veel gebeurt in de goede richting en de gemeente Zutphen op zich al een groene, waterrijke gemeente is.

Ik heb veel affiniteit met het projectgebied. Zelf groeide ik op in het buitengebied van Warnsveld en woon ik tegenwoordig aan de Rijksstraatweg in de oude kern van het dorp. Kijkend met een ontwerpend oog zie ook ik mogelijkheden tot verbeteringen. Oppervlaktewater is soms te weinig zichtbaar en dus niet beleefbaar. Het water biedt soms te weinig ecologische functies. Bovendien kent het oppervlaktewater in de gemeente dikwijls een rijke cultuurhistorische achtergrond en is deze achtergrond niet meer als zodanig herkenbaar.
Middels analyse zal ik trachten de kansen en knelpunten in kaart te brengen en hoop ik enkele ontwerp- en beheervoorstellen te kunnen doen.