Almere visualisaties

Projectnaam: Studieopdracht
Opdrachtgever: Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum: Derde schooljaar

Visualisaties studieopdracht
In het derde studiejaar is de opdracht gegeven een gebied onder Almere gelegen in de Flevopolder te herontwikkelen. Er moet ruimte komen voor o.a. woningbouw, natuur en biologische landbouw.
Uit deze vraag is een Masterplan voortgekomen. Om dit masterplan kracht bij te zetten zijn deze visualisaties gemaakt.