Studieopgave Masterplan Science Park Arnhem

Projectnaam: Science Park Arnhem
Opdrachtgever: Hogeschool van Hall Larenstein
Datum: vierde jaar landschapsarchitectuur

SCIENCE PARK A12.5 

De opdracht van de gemeente Arnhem om een ontwerp te maken voor een Science Park heeft geresulteerd in een masterplan. Het masterplan geeft weer hoe de volgende wensen van de gemeente Arnhem volgens de ontwerper fysiek kunnen worden; Arnhem wil zich profileren als kennisstad, interactie stimuleren tussen opleidingen, afgestudeerden vasthouden in de gemeente door middel van startup locaties aan te bieden en een sterke verbinding tussen binnenstad en Science Park.

De hogeschool Van Hall Larenstein heeft ook wensen. Deze wil de meest duurzame hogeschool van Nederland worden. Om dit ambitieuze plan kracht bij te zetten heeft de ontwerper gekozen deze duurzame gedachte over het gehele science park toe te passen.

Deze wensen leveren de volgende doelstellingen op:

t.b.v. gemeente Arnhem

-Opleidingen clusteren op verschillende locaties

-Robuuste verbinding tussen clusters onderling

-Iedere cluster haar eigen identiteit

-Goede bereikbaarheid

-Robuuste verbinding tussen science park en haar omgeving middels;

-Gebruik snelfietspad

-Fietsvriendelijke verbinding Veluwe

-Zichtbaarheid vanaf A12

-Recreatiemogelijkheden op park o.a. sport en horeca

-Startup locatie op het Science Park

-Science Park is vrij toegankelijk

t.b.v. Hogeschool Van Hall Larenstein

-Ontwikkelen op gebied van stadslandbouw

-Cultuurhistorische waarden behouden

-Ecologische waarden benutten

-Openbaar vervoer stimuleren

DE VORM VAN HET SCIENCE PARK

Wat is een campus? En wat een Science park? Er zijn veel verschillende typen. Van school campussen tot bedrijfscampussen. Veel campussen zijn in parkachtige omgevingen gelegen. In onze situatie liggen de meeste schoolgebouwen in een dergelijke omgeving, te weten op de voormalige landgoederen Presikhaaf en Larenstein. Echter andere gebouwen zijn in de stad gelegen. Er wordt gekozen dat het Science Park betrekking moet hebben op de op de landgoederen gelegen scholen, waarbij de school complexen als ‘clusters’ evenredig over het terrein verdeeld zijn. Hierdoor worden de twee aparte landgoederen beter met elkaar verbonden en is er geen hiërarchie onderling. Overal op het Park heb je het gevoel dat je er bent. De overige scholen, nabijgelegen MBO scholen alsmede studentenwoonlocaties en de hogeschool Artez in het centrum van Arnhem vormen clusters buiten het Science park maar staan door een robuuste studentvriendelijke infrastructuur verbonden met het Science Park.

Het Science Park heeft dus betrekking op de voormalige landgoederen en vormt het centrum van de kennisstad. Opleidingen vormen clusters waarvan enkelen verdeeld op het park en enkelen daarbuiten. Het Science Park faciliteert voor al deze clusters naast onderwijs ook een Startup locatie, woongelegenheden, studiegelegenheden en recreatiemogelijkheden zoals sport, ontspannen in het park en horeca.

HET MASTERPLAN

-Water
Verschillende sprengen lopen van oudsher over het terrein. Deze worden indien nodig weer goed zichtbaar gemaakt. De sprengen voeden een aantal vijverpartijen, relicten uit de landgoederentijd. Momenteel heeft het water een aantal functies. Stromend water geeft een rustgevend en idilisch beeld. Het geeft afleiding naast de drukke studie. Langs vijverpartijen kan gerecreëerd worden, even met de voeten in het water of de eendjes voeren. Daarnaast stimuleren deze waterpartijen zichtlijnen.
In het kader van de duurzame gedachte willen we het water gaan benutten om energie uit te winnen. Ook moet er hemelwater op het park kunnen worden opgeslagen. De energiewinning zal plaatsvinden langs het stromende water. Deze locaties worden in combinatie gebracht met algemene studieruimten. Een plek waar studenten vanuit verschillende opleidingen samen komen en van gedachte wisselen. Broedplaatsen van innovatie en ontwikkeling, en dit allemaal op duurzame groene stroom!

-Clusters
Deze studieunits vormen het emulgaat tussen de grotere onderwijsclusters, waardoor de zichtbare eenheid van het Science Park wordt versterkt. De onderwijsclusters zijn zo ingericht dat ze geen wereldjes op zich vormen, maar juist in het park worden opgenomen. Hiertoe moeten een aantal gebouwen worden gesloopt. Ter compensatie van dit verlies worden er twee schoolgebouwen terug geplaatst. Een wordt zo geplaatst op het HAN terrein zodat het zicht naar het park optimaal wordt benut. De ander vinden we langs de A12 waar het het Science Park vertegenwoordigd aan de buitenwereld. Daarnaast slaat dit gebouw een brug tussen de twee landgoederen welke waren afgesneden door dezelfde A12.

-Stadslandbouw
Stadslandbouw wordt al bedreven op het park Presikhaaf, hier vinden we de heemtuin en de kinderboerderij. In het Masterplan zullen deze locaties iets meer gericht zijn op het draaien van productie maar we zullen de functie als kinderboerderij zeker niet afnemen. Naast het Helicongebouw op landgoed Larenstein zal ook een stadsboerderij worden ingericht. Producten kunnen worden verkocht in de Studentenrestaurants (Mensa’s). De stadslandbouwlocaties dragen bij aan de mate van duurzaamheid van het Science Park, het biedt leerlocaties voor de groene opleidingen. Daarnaast trekt het publiek van verschillende pluimage waardoor meer reuring ontstaat op het Science Park.

-Recreatie
Het Science Park biedt recreatiemogelijkheden om de school af en toe te kunnen ontvluchten en de druk te kunnen compenseren. Daarnaast behoudt het Science Park haar oorspronkelijke functie als stadspark en zijn buurtbewoners meer dan welkom! Er kunnen studentensportvereningingen worden opgericht, er is ruimte voor een fitnesscentrum, er kan worden ontspannen in het park en ook gezellig een terrasje pakken op het Science Park zit er in.

-Bosrijke locaties
De bestaande bosrijke locaties geven het Science Park een robuuste uitstraling. De oude bomen vormen een mooi contrast tussen cultuurhistorie en moderne bouw, tussen groene en rode massa. Daarnaast zorgen de bossen voor een grotere herkenbaarheid van het park.

-Routing
Het park is middels de robuuste fiets en wandelverbinding ‘route A12.5’ sterk ontsloten en verankerd aan de binnenstad van Arnhem. De binnenstad waar de studenten meer dan welkom zijn. De binnenstad is ook één van de vertegenwoordigers van het Science Park. Studenten van de HAN en VHL komen hier in contact met studenten van hogeschool ArtEz.
Het Science Park is ook goed bereikbaar vanuit omliggende wijken. Het Science Park in aangesloten met het winkelcentrum Presikhaaf middels de bestaande fietsbrug en aangesloten met de noordelijk gelegen parken Sacre Couer en Angerenstein middels een nieuw aan te leggen tunnel onder het spoor. Middels een fietsbrug over het spoor kan de verder gelegen Veluwezoom goed worden bereikt door de recreant. De omgeving van het verplaatste station leent zich voor de situering van een Veluwetransferium waar ook de treinreiziger gebruik van kan maken. Het verplaatste station voorziet nu beter in de behoefte van met de OV reizende studenten. Alle hogescholen kunnen nu sneller worden bereikt.

-Dirk Luijendijk